fbpx

Yêu cầu chuyên cần


Học viên  /  Yêu cầu chuyên cần

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG VỀ YÊU CẦU CHUYÊN CẦN ĐỐI VỚI SINH VIÊN

Bất kỳ sinh viên nào đã đóng học phí đều hy vọng sẽ gặt hái được thành quả cho sự đầu tư của mình thông qua việc hoàn thành xuất sắc khóa học đã đăng ký.

Là tổ chức giáo dục tư thục có trách nhiệm, Học viện STEi tuân thủ các yêu cầu của EduTrust và Cơ quan Di trú và An ninh Singapore (ICA), đòi hỏi sự chuyên cần cao từ sinh viên bởi điều này rất quan trọng trong việc hoàn thành khóa học hiệu quả và thành công.

Do đó, việc đáp ứng yêu cầu chuyên cần của sinh viên là rất quan trọng và đây là chính sách của STEi dựa trên yêu cầu của Cơ quan Di trú và An ninh Singapore đối với sinh viên có Thị thực du học.

Điều kiện tốt nghiệp

Để được cấp bằng sau khóa học, sinh viên phải vượt qua kỳ thi của STEi và tham dự ít nhất 75% thời lượng của lớp học.

Hủy Thẻ sinh viên đối với sinh viên quốc tế

Sinh viên không có lý do chính đáng, không đáp ứng yêu cầu chuyên cần trong thời gian liên tục từ bảy (7) ngày trở lên; hoặc tỷ lệ tham dự khóa học trong một tháng bất kỳ thấp hơn hoặc bằng 90%; sẽ phải nộp lại Thẻ sinh viên cho Học viện STEi trong vòng ba (3) ngày làm việc kể từ khi được thông báo chính thức. STEi sẽ thực hiện hủy bỏ Thị thực du học của sinh viên.

Điều kiện/Nghĩa vụ áp dụng với Chủ Thẻ sinh viên*

*Lưu ý: Dựa theo Mẫu của Cơ quan Di trú và An ninh Singapore (ICA)

Các điều kiện và nghĩa vụ được áp dụng cho sinh viên có Thị thực du học:

 • Sinh viên phải tuân thủ các quy định của Luật nhập cư và bất kỳ quy định nào của luật tại Singapore, hoặc bất kỳ sửa đổi hoặc ban hành lại trong thời gian luật này có hiệu lực tại Singapore.
 • Sinh viên sẽ không được tham gia bất kỳ trường học hoặc khóa học nào khác ngoài khóa học được ghi trong Thị thực du học.
 • Sinh viên sẽ không tham gia vào bất kỳ hình thức việc làm nào, hoặc trong bất kỳ hoạt động kinh doanh, ngành nghề nào, dù được trả lương hay không được trả lương, mà không có sự đồng ý của Kiểm soát viên nhập cư; hoặc trong bất kỳ hoạt động nào gây bất lợi đến an ninh và phúc lợi của Singapore theo đánh giá của Kiểm soát viên Nhập cư.
 • Sinh viên sẽ không được nhận nuôi bởi bất kỳ Công dân Singapore hay Người cư trú dài hạn nào tại Singapore.
 • Sinh viên không được tham gia bất kỳ hoạt động nào không phù hợp với mục đích mà Thị thực du học đã được cấp.
 • Sinh viên không được sử dụng, tàng trữ hoặc tiêu thụ hay tham gia vào việc buôn bán bất kỳ chất gây nghiện nào theo quy định của Luật về lạm dụng ma túy, hoặc bất kỳ luật nào có hiệu lực liên quan đến việc kiểm soát các loại thuốc nguy hiểm và thuốc có hại khác.
 • Sinh viên không được tham gia vào bất kỳ hành vi phạm tội nào ở Singapore.
 • Sinh viên sẽ không được ở lại Singapore sau khi hết hạn Thị thực du học.
 • Sinh viên không được kết hôn với Công dân Singapore/ Người cư trú dài hạn ở Singapore trong khi ở Singapore.
 • Sinh viên khi tham gia khóa học như đã chỉ định trong Thị thực du học bị chấm dứt việc học vì bất kỳ lý do gì, phải nộp lại Thẻ sinh viên để hủy trong vòng ba ngày kể từ ngày chấm dứt hoặc kết thúc khóa học.
 • Sinh viên phải nộp Thẻ sinh viên để hủy trong vòng bảy ngày nếu họ không tham gia các lớp học trong thời gian liên tục từ bảy ngày trở lên hoặc tỷ lệ chuyên cần trong bất kỳ tháng nào là thấp hơn hoặc bằng 90% mà không có bất kỳ lý do hợp lệ nào.
 • Sinh viên sẽ rời khỏi Singapore sau khi hoàn thành các khóa học của mình như được thể hiện trong Thị thực du học và phải thông báo cho Cơ quan Xuất nhập cảnh về phương tiện và ngày khởi hành bay.
error: Content is protected !!