fbpx

Quản trị Kinh doanh

Chương trình  /  Quản trị Kinh doanh

Tổng quan

Khóa học Quản trị kinh doanh cung cấp cho học viên kiến thức toàn diện về cách thức hoạt động của doanh nghiệp. Sinh viên sẽ tìm hiểu một loạt các tính năng để xây dựng một tổ chức kinh doanh.

Ngoài ra, khóa học giới thiệu cách thức quản lý các tính năng của tổ chức có thể góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua việc học hỏi kiến thức và kỹ năng trong hoạt động kinh doanh.

Thời lượng khóa học

Chương trình học toàn thời gian

Tổng thời lượng: 12 tháng, gồm:

6 tháng học lý thuyết + 6 tháng thực tập hưởng lương (IA)

Tỷ lệ giảng viên/học viên

1:60

Phương pháp giảng dạy

  • Bài giảng
  • Thảo luận
  • Nhập vai
  • Các đường links và phương tiện truyền thông tương tác
  • Tham quan thực tế tại doanh nghiệp

Kiểm tra

Bài kiểm tra được thực hiện vào cuối mỗi học phần.

  • Từ 16 tuổi trở lên
  • Có GCE Level “O” môn Anh hoặc tương đương
  • Các chứng nhận khác sẽ được xem xét tùy theo từng trường hợp cụ thể

Học phí: 8.000SGD

Ghi chú:

Học phí đã bao gồm 7% thuế GST.

Các phí trên có thể thay đổi mà không được báo trước.

Phí ghi danh S$299.60 là chi phí không hoàn lại.

Sinh viên có thể thanh toán phí đăng ký và học phí bằng phương thức chuyển khoản hoặc séc.

Thông tin tài khoản ngân hàng của Học viện STEi:

Tên tài khoản: STEi Institute Pte Ltd

Số tài khoản: 003-909401-9, Ngân hàng DBS – Singapore

Chương trình bảo hiểm y tế 

Học viện STEi cam kết chương trình bảo hiểm y tế cho tất cả sinh viên.

Chính sách bảo vệ học phí 

Tất cả sinh viên của Học viện STEi được hưởng chính sách bảo vệ học phí của Hội đồng Giáo dục Tư thục (CPE), tuân thủ theo các quy định của EduTrust.

Nhà cung cấp Chính sách bảo vệ học phí được chỉ định là Công ty bảo hiểm Liberty Insurance.

BA 1001 – Giao tiếp kinh doanh
Học phần giúp sinh viên hiểu được các khái niệm giao tiếp hiệu quả trong kinh doanh và áp dụng chúng trong các hình thức giao tiếp bằng lời nói, không bằng lời nói và bằng văn bản trong môi trường kinh doanh. Điều này giúp sinh viên phát triển và hoàn thiện khả năng của bản thân trong việc giao tiếp một cách rõ ràng và chính xác.

BA 1002 – Quản trị Quốc tế
Học phần cung cấp kiến thức về các vấn đề quản trị và quản lý kinh doanh quốc tế và cách áp dụng chúng trong các chức năng kinh doanh liên quan. Học phần giới thiệu các khía cạnh của quản lý và nhấn mạnh vào những thách thức mà các nhà quản lý phải đối mặt trong môi trường kinh doanh hiện đại, và cung cấp cho sinh viên cơ hội để hiểu vai trò của quản lý có thể ảnh hưởng đến kết quả của một tổ chức như thế nào.

BA 1003 – Quản trị Marketing
Học phần cung cấp kiến thức về chiến lược và kế hoạch marketing toàn cầu, giúp sinh viên biết cách áp dụng các khái niệm và kỹ thuật marketing vào kinh doanh.

BA 1004 – Kinh tế học Quản trị
Học phần mô tả các khái niệm chính của kinh tế học quản trị và mối liên kết của chúng trong môi trường kinh doanh, giúp sinh viên có được nhận thức cơ bản về các lý thuyết kinh tế chính và các vấn đề chính sách cũng như bản chất của cạnh tranh và hành vi trong kinh doanh.

BA 1005 – Quản trị Nguồn nhân lực
Học phần giúp sinh viên hiểu được lý thuyết quản trị và áp dụng chúng vào quản trị nguồn nhân lực. Học phần giúp sinh viên nâng cao kiến thức về các quy trình và thủ tục liên quan đến quản trị và quản lý nguồn nhân lực.

BA 1006 – Kế toán tài chính
Học phần cung cấp kiến thức về các quy trình kế toán và báo cáo tài chính, giúp sinh viên hiểu được các nguyên tắc cơ bản trong việc ghi lại các giao dịch kinh doanh và các quy ước/ thông lệ kế toán cơ bản.

BA 1007 – Khởi nghiệp và Môi trường kinh doanh
Học phần cung cấp kiến thức về khởi nghiệp và môi trường kinh doanh, cách áp dụng chúng trong việc thiết lập và vận hành hiệu quả một doanh nghiệp. Học phần cung cấp cho sinh viên phương pháp lên kế hoạch, thiết kế, tổ chức cho một công ty khởi nghiệp và tránh được hầu hết những cạm bẫy trong một dự án kinh doanh mới.

BA 1008 – Thực tập hưởng lương (IA)
Kỳ thực tập 6 tháng giúp sinh viên trang bị cho mình hiểu biết về bản chất của Quản trị Kinh doanh ở khía cạnh thực tiễn và hoạt động.

Trong trường hợp sinh viên không thể tham gia thực tập vì lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của Học viện STEi, sinh viên sẽ được giao đề tài luận án để hoàn thành. Nếu luận án đạt chuẩn, sinh viên sẽ được cấp bằng chứng nhận tốt nghiệp Diploma ngành Quản trị kinh doanh.

Để được công nhận tốt nghiệp, sinh viên cần vượt qua kỳ sát hạch của Học viện STEi và tham gia ít nhất 75% thời lượng học của chương trình. Sinh viên quốc tế có thị thực du học phải tham gia 90% thời lượng học của chương trình trở lên.

Sau khi hoàn thành chương trình Diploma ngành Quản trị kinh doanh tại Học viện STEi, sinh viên có thể đăng ký chương trình nâng cao tại các trường Đại học liên kết với STEi.

error: Content is protected !!