fbpx

Chương trình bảo vệ học phí

Tuyển sinh  /  Chính sách và quy trình  /  Chương trình bảo vệ học phí

Chương trình bảo hiểm học phí FPS

Là một trường tư thục được chứng nhận EduTrust, tất cả các sinh viên của STEi sẽ được tham gia chương trình Bảo vệ học phí do Hội đồng Giáo dục Tư thục Singapore (CPE) quản lý. Mức hoàn trả học phí cho sinh viên sẽ được xem xét và tiến hành dựa theo các quy định cụ thể của CPE.

Nhà cung cấp bảo hiểm FPS được chỉ định là Công ty Bảo hiểm LIBERTY INSURANCE PTE LTD.

Mức thu học phí

Học viện STEi cam kết với sinh viên rằng theo quy định của FPS, STEi sẽ không thu học phí vượt quá mức phí giới hạn được EduTrust chứng nhận.

Click vào đây để tải xuống Chứng nhận Master Certificate of Insurance.

Để biết thêm chi tiết về Chương trình Bảo vệ Học phí, vui lòng truy cập trang web của CPE tại link https://www.ssg.gov.sg/cpe/pei.html.

error: Content is protected !!