fbpx

Bảo hiểm y tế

Tuyển sinh  /  Chính sách và quy trình  /  Bảo hiểm y tế

STEi cam kết cung cấp bảo hiểm y tế cho tất cả sinh viên của mình

Bằng văn bản này, STEi xác nhận và cam kết với sinh viên rằng chúng tôi có chương trình bảo hiểm y tế cho tất cả sinh viên của mình.

Chương trình Bảo hiểm y tế đảm bảo hạn mức bảo hiểm hàng năm tối thiểu 20.000SGD cho mỗi sinh viên, tiêu chuẩn phòng bệnh hạng B2 trở lên trong các Hệ thống bệnh viện Công và Bệnh viện Liên kết, bao gồm viện phí 24 giờ tại các bệnh viện trong và ngoài Singapore (trong trường hợp sinh viên tham gia các hoạt động của nhà trường). Chương trình bảo hiểm có hiệu lực trong suốt khoá học. Chúng tôi khuyến khích sinh viên tìm hiểu thêm về gói bảo hiểm toàn diện mà Học viện STEi dành cho sinh viên của mình.

Nhà cung cấp bảo hiểm y tế do Hội đồng Giáo dục Tư thục (PEI) chỉ định: Công ty Bảo hiểm Liberty Insurance Pte Ltd.

Công dân Singapore (SC) / Thường trú nhân Singapore (SPR) và sinh viên quốc tế không có Thị thực du học (Chọn không tham gia).

SC / PR hoặc sinh viên quốc tế không có Thị thực du học đã đăng kí bảo hiểm y tế ở Singapore có thể chọn không tham gia chương trình bảo hiểm y tế do STEi sắp xếp.

error: Content is protected !!