fbpx

Logistics và Quản trị Chuỗi cung ứng

Chương trình  /  Logistics và Quản trị Chuỗi cung ứng

Tổng quan

Chương trình Diploma ngành Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng cung cấp chương trình học cốt lõi với kiến thức rộng trong lĩnh vực kinh doanh, tập trung vào chuyên ngành về Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng.

Chương trình cung cấp cho sinh viên kiến thức về Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng, giúp sinh viên hiểu được mối quan hệ với những phòng ban khác của doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh cạnh tranh.

Thời lượng khóa học

Chương trình học toàn thời gian

Tổng thời lượng: 12 tháng, gồm:

6 tháng học lý thuyết + 6 tháng thực tập hưởng lương (IA)

Tỷ lệ giảng viên/ học viên

1:60

Phương pháp giảng dạy

  • Bài giảng
  • Thảo luận
  • Làm việc nhóm
  • Thực tập

Kiểm tra

Bài kiểm tra được thực hiện vào cuối mỗi học phần.

  • Từ 16 tuổi trở lên, và
  • Có GCE Level “O” môn tiếngAnh hoặc tương đương
  • Các chứng nhận khác sẽ được xem xét tùy theo từng trường hợp cụ thể

Học phí: 8.000SGD

Ghi chú:

Học phí đã bao gồm 7% thuế GST.

Các phí trên có thể thay đổi mà không được báo trước.

Phí ghi danh S$299.60 là chi phí không hoàn lại.

Sinh viên có thể thanh toán phí đăng ký và học phí bằng phương thức chuyển khoản hoặc séc.

Thông tin tài khoản ngân hàng của Học viện STEi:

Tên tài khoản: STEi Institute Pte Ltd

Số tài khoản: 003-909401-9, Ngân hàng DBS – Singapore

Chương trình bảo hiểm y tế 

Học viện STEi cam kết chương trình bảo hiểm y tế cho tất cả sinh viên.

Chính sách bảo vệ học phí 

Tất cả sinh viên của Học viện STEi được hưởng chính sách bảo vệ học phí của Hội đồng Giáo dục Tư thục (CPE), tuân thủ theo các quy định của EduTrust.

Nhà cung cấp Chính sách bảo vệ học phí được chỉ định là Công ty bảo hiểm Liberty Insurance.

LSC1001 – Giao tiếp kinh doanh
Học phần giải thích cách thức giao tiếp kinh doanh trong thực tế, từ đó giúp sinh viên hiểu được các khái niệm, nâng cao hiệu quả giao tiếp, phát triển và hoàn thiện kỹ năng của bản thân. Chương trình chú trọng việc tích lũy kỹ năng thực tế, viết báo cáo và kỹ năng thuyết trình.

LSC1002 – Khởi nghiệp và môi trường kinh doanh
Học phần giúp sinh viên hiểu cách thức để khởi tạo một doanh nghiệp và cách vận hành nó. Cung cấp cho sinh viên kiến thức và công cụ cần thiết để thành công trong việc lên kế hoạch, thiết kế, tổ chức, thành lập một doanh nghiệp mới và tránh được hầu hết những cạm bẫy của những dự án kinh doanh mới. Sinh viên cũng sẽ được tiếp cận với kiến thức tuyển nhân viên, hiểu về quyền và nhiệm vụ của nhân viên.

LSC1003 – Quản trị Marketing
Học phần phát triển kiến thức và hiểu biết của sinh viên về các lý thuyết, khái niệm, kỹ thuật marketing và cách quản lý trong việc vận hành các tổ chức kinh doanh. Sinh viên cũng sẽ được tiếp cận với kiến thức quản lý chiến lược để hoạch định phương hướng kinh doanh và đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu. Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên có thể áp dụng các nguyên tắc marketing trong việc đưa ra các quyết định marketing.

LSC1004 – Chuỗi hậu cần kinh doanh tích hợp: Ngành vận tải quốc tế
Học phần trang bị cho sinh viên hiểu biết về sự phức tạp của việc vận chuyển hàng hóa quốc tế, bao gồm chứng từ vận chuyển cho vận tải quốc tế, từ thời điểm đơn đặt hàng được xử lý và thư tín dụng được gửi đến ngân hàng để đàm phán, cho đến khâu cuối cùng khi hàng hóa đến nơi tiếp nhận. Chương trình cũng nhằm mục đích giới thiệu tác động của các quy định với ngành thương mại và vận tải quốc tế, đặc biệt đến những thay đổi hiện tại trong lĩnh vực an ninh vận tải.

LSC1005 – Kinh tế học Quản trị & Thông tin
Cung cấp cho sinh viên nhận thức cơ bản và khả năng phân tích các lý thuyết, các vấn đề chính sách của kinh tế vi mô trong môi trường Logistics và Quản trị Chuỗi cung ứng. Môn học này cũng đưa ra các yêu cầu về thông tin chuỗi cung ứng phù hợp của các thông tin kế toán, trong đó bao gồm cách thu thập thông tin, cách sử dụng và tác động của thông tin này trong việc đưa ra các quyết định ảnh hưởng đến quy trình logistics của doanh nghiệp.

LSC1006 – Quản lý vận hành Logistics
Một trong những thành phần chủ chốt của một hệ thống logistics tích hợp là chức năng sản xuất. Phát triển sản phẩm và tối ưu hóa tất cả các nguồn lực là rất quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong khi vẫn duy trì lợi nhuận kinh doanh. Môn học này tập trung vào các hoạt động của quy trình sản xuất có liên quan đến hệ thống logistics, và nhấn mạnh mối liên kết giữa sản xuất và chuỗi cung ứng. Môn học cũng cung cấp một số nguyên tắc trong quản lý hợp đồng.

LSC1007 – Thực tập hưởng lương (IA)
Học phần thực tập giúp sinh viên trang bị kiến thức về bản chất của ngành Logistics và Chuỗi Cung ứng trong thực tế hoạt động của ngành. Sinh viên sẽ trải qua kỳ thực tập 6 tháng.
Thực tập là một học phần bắt buộc và không thể thiếu của Chương trình Diploma ngành Logistics và Quản trị Chuỗi Cung ứng. Trong trường hợp sinh viên không thể tham gia thực tập vì lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của Học viện STEi, sinh viên sẽ được giao đề tài luận án để hoàn thành. Nếu luận án đạt chuẩn, sinh viên sẽ được cấp bằng chứng nhận tốt nghiệp Diploma ngành Logistics và Quản trị Chuỗi Cung ứng.

Để được công nhận tốt nghiệp, sinh viên cần vượt qua kỳ sát hạch STEi và tham gia ít nhất 75% thời lượng học của chương trình. Sinh viên quốc tế có thị thực du học phải tham gia 90% thời lượng học của chương trình trở lên.

Dựa trên chứng nhận Diploma ngành Logistics và Quản trị Chuỗi cung ứng do STEi cấp sinh viên có thể đăng ký chương trình Advanced Diploma tại Học viện STEi, Singapore hoặc tại các trường Đại học liên kết với STEi.

error: Content is protected !!