fbpx

Quy tắc ứng xử

Học viên  /  Quy tắc ứng xử

Học viện STEi cam kết về chất lượng giáo dục, đạo đức nghề nghiệp. Các tiêu chuẩn ứng xử chuyên nghiệp là sứ mệnh của trường trong việc cung cấp môi trường học tập chất lượng.

Để đạt được mục tiêu này, Học viện STEi yêu cầu sinh viên thể hiện tốt hành vi đạo đức, tính chính trực, tôn trọng quyền cá nhân và có trách nhiệm với hành động của mình.

Các điều khoản và quy tắc sau được theo dõi chặt chẽ:

  1. Sinh viên phải tuân thủ đầy đủ Luật pháp và Quy định của Singapore.
  2. Sinh viên phải tuân thủ các điều kiện và nghĩa vụ áp dụng cho Thị thực du học do Cơ quan Di trú và An ninh của Singapore (ICA) quy định
  3. Sinh viên phải nộp lại Thẻ sinh viên – để hủy trong vòng ba (3) ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hoặc hoàn thành chương trình học. Nếu sinh viên không có lý do chính đáng, không đáp ứng được yêu cầu về việc tham gia lớp học trong thời gian liên tục từ bảy (7) ngày trở lên; hoặc tỷ lệ tham dự khóa học thấp hơn hoặc bằng 90% thì Thẻ sinh viên sẽ bị hủy.
  4. Sinh viên phải tuân thủ Quy tắc ứng xử dành cho sinh viên và tích cực kết hợp các Giá trị Cốt lõi của Học viện STEi vào việc học của mình.
  5. Sinh viên phải thực hành kỷ luật, tôn trọng, chính trực, kiên trì và không gây ra bất kỳ hành vi nguy hại nào đối với các hoạt động học thuật và quản lý của Học viện STEi hoặc có hành động phá hoại tài sản của nhà trường.
  6. Sinh viên không được thực hiện hành vi trộm cắp và/hoặc có liên quan đến bất kỳ hoạt động tội phạm nào.
  7. Sinh viên không được thực hiện các hành vi không trung thực và cố tình che giấu những thông tin cần được báo cáo cho học viện.
  8. Sinh viên không được gây nguy hiểm cho người khác, lạm dụng hoặc tấn công bất kỳ ai.
  9. Sinh viên không được tham gia vận chuyển hoặc sử dụng bất kỳ loại thuốc cấm nào.
  10. Sinh viên không được sử dụng thức uống có cồn trong khuôn viên trường.
error: Content is protected !!