fbpx

Đối tác kinh doanh

Lý do chọn STEi  /  Đối tác kinh doanh

The Logistics & Supply Chain Management Society

Hiệp hội Quản lý Logistics và Chuỗi cung ứng

STEi tự hào là đối tác của Hiệp hội Quản lý Logistics và Chuỗi cung ứng. Hiệp hội này là cơ quan chuyên môn của các công ty, tổ chức cung cấp dịch vụ Logistics.

Trên thực tế, tất cả lĩnh vực của Logistics đều do Hiệp hội đại diện, từ lĩnh vực giao hàng, vận chuyển hàng hóa, các khóa học đào tạo, hiệp hội sinh viên đến các tổ chức cá nhân khác. Với mục tiêu kết nối và chia sẻ kinh nghiệm thương mại và chuyên môn, Hiệp hội tự hào là nền tảng dẫn đầu, quyết định sự phát triển Logisctics trong khu vực; đồng thời kết nối các thành viên, tổ chức, chuyên gia, chính phủ để tạo mạng lưới hùng mạnh, có khả năng hỗ trợ trên mọi phương diện.

Như hầu hết các tổ chức chuyên môn khác, Hiệp hội Logistics và Chuỗi hậu cần cam kết hỗ trợ các tổ chức giáo dục, khuyến khích các hoạt động nhất quán dựa trên tiêu chuẩn chung đã được thống nhất. Các thành viên trong Hiệp hội được ghi nhận là thành viên của một tổ chức chuyên nghiệp.
Ghé thăm trang http://www.lscms.org/ để biết thêm chi tiết.

error: Content is protected !!