fbpx

Thủ tục hoàn phí

Tuyển sinh  /  Chính sách và quy trình  /  Thủ tục hoàn phí

Thủ tục hoàn trả học phí  

Học viện STEi cam kết với sinh viên luôn duy trì các nguyên tắc đạo đức và tính minh bạch trong kinh doanh ở mức độ cao nhất. Với phương châm đó, chúng tôi áp dụng thủ tục hoàn trả học phí như sau:

Thực hiện hoàn trả học phí 

  1. Khi nhận được Đơn đề nghị hoàn trả học phí từ sinh viên vì những lý do như rút tên khỏi khóa học, Học viện STEi sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết trong thời gian sớm nhất có thể. Lưu ý rằng, trong mọi trường hợp, STEi sẽ tiến hành trong vòng bảy (7) ngày làm việc, như việc thông báo cho sinh viên về khoản học phí sẽ được hoàn trả.
  2. Những sinh viên yêu cầu hoàn trả bất kỳ khoản học phí nào vì lý do tự nguyện rút tên hay thay đổi khóa học đều phải được tư vấn từ nhân viên STEi. Phòng Nghiệp vụ sẽ tiến hành một cuộc phỏng vấn để xác minh xem sinh viên có cần sự trợ giúp liên quan đến các vấn đề cá nhân hay không để đưa ra các giải pháp hỗ trợ cần thiết; có thể là việc cung cấp dịch vụ tư vấn thông qua Bộ phận Tư vấn, hoặc hướng dẫn sinh viên đăng ký dịch vụ trả góp học phí, v.v.
  3. Sau khi tham gia phỏng vấn và nhận dịch vụ trợ giúp từ STEi, nhưng vẫn mong muốn xin rút tên khỏi khóa học hoặc chuyển đổi khóa học, sinh viên sẽ tiến hành nộp Đơn xin rút tên và Đơn đề nghị hoàn trả học phí theo mẫu của STEi. Phụ huynh hoặc người giám hộ sẽ được yêu cầu phải có mặt trong trường hợp sinh viên dưới 18 tuổi
  4. Bộ phận Nghiệp vụ của STEi sẽ xử lý các đơn yêu cầu và thông báo cho sinh viên về thời gian hoàn trả học phí. Dựa trên xác nhận của sinh viên về khoản học phí được hoàn trả, Bộ phận Nghiệp vụ sẽ thông báo đến nhà cung cấp dịch vụ Bảo hiểm học phí – Công ty Bảo hiểm Liberty về những thay đổi đối với tình trạng học phí được bảo vệ của sinh viên. Phụ huynh hoặc người giám hộ được yêu cầu tham gia xác nhận trong trường hợp sinh viên dưới 18 tuổi.
  5. Kể từ Ngày bắt đầu khóa học, sinh viên yêu cầu rút học phí vì “Lý do khác ” sẽ không đủ điều kiện để nhận bất kỳ khoản hoàn trả nào.
  6. Thời hạn để thực hiện hoàn trả học phí sẽ là bảy (7) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Đơn xin rút tên và Đơn đề nghị hoàn trả học phí.

Lưu ý: 

  • Tất cả các tài liệu tham khảo khác nhau về các điều khoản/ phụ lục đều tuân theo Hợp đồng giữa Trường và Sinh viên.
  • Sinh viên chuyển từ khóa học này sang khóa học khác của STEi sẽ được coi là rút tên vì những lý do khác.
error: Content is protected !!