fbpx

Chương trình nâng cao kết hợp Quản trị Kinh doanh và Logistics

Chương trình  /  Quản trị Kinh doanh kết hợp Logistics và Quản trị Chuỗi cung ứng

Tổng quan

Chương trình nâng cao kết hợp Quản trị kinh doanh và Logistics & Quản trị Chuỗi cung ứng cung cấp kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, giúp cho sinh viên hiểu về các thủ tục, quy trình và hệ thống quản lý kinh doanh; đồng thời cung cấp kiến thức về giám sát, điều hành trong lĩnh vực logistics và quản trị chuỗi cung ứng.

Thời lượng khóa học

Chương trình học toàn thời gian

Tổng thời lượng: 23 tháng, gồm:

17 tháng học lý thuyết + 6 tháng thực tập hưởng lương (IA)

Tỷ lệ giảng viên/ học viên

1:60

Phương pháp giảng dạy

  • Bài giảng
  • Thảo luận
  • Nhập vai
  • Bài tập nhóm
  • Thực hành

Kiểm tra

Bài kiểm tra được thực hiện vào cuối mỗi học phần.

  • Hoàn thành Chương trình Diploma ngành Quản trị kinh doanh hoặc Diploma ngành Logistics & Quản trị Chuỗi cung ứng hoặc tương đương 
  • Có GCE Level “O” môn tiếng Anh hoặc tương đương 
  • Sinh viên quốc tế cần hoàn thành chương trình tiếng Anh bậc THCS/ THPT hoặc tương đương
  • Các chứng nhận khác sẽ được xem xét tùy theo từng trường hợp cụ thể  

Học phí: 13.000SGD

Ghi chú:

Học phí đã bao gồm 7% thuế GST.

Các phí trên có thể thay đổi mà không được báo trước.

Phí ghi danh S$299.60 là chi phí không hoàn lại.

Sinh viên có thể thanh toán phí đăng ký và học phí bằng phương thức chuyển khoản hoặc séc.

Thông tin tài khoản ngân hàng của Học viện STEi:

Tên tài khoản: STEi Institute Pte Ltd

Số tài khoản: 003-909401-9, Ngân hàng DBS – Singapore

Chương trình bảo hiểm y tế 

Học viện STEi cam kết chương trình bảo hiểm y tế cho tất cả sinh viên.

Chính sách bảo vệ học phí 

Tất cả sinh viên của Học viện STEi được hưởng chính sách bảo vệ học phí của Hội đồng Giáo dục Tư thục (CPE), tuân thủ theo các quy định của EduTrust.

Nhà cung cấp Chính sách bảo vệ học phí được chỉ định là Công ty bảo hiểm Liberty Insurance.

BA 2001 – Quản trị hệ thống thông tin

Học phần giúp sinh viên biết cách sử dụng hệ thống công nghệ thông tin hiệu quả hơn để tối ưu cách liên lạc, kiến thức và thông tin trong tổ chức kinh doanh.

BA 2002 – Cách viết luận văn & bài nghiên cứu

Học phần là chuỗi kiến thức có hệ thống, giúp sinh viên phát triển khả năng viết, báo cáo và xem xét các bài nghiên cứu dựa trên kỹ năng và vốn kiến thức đã học. Mục đích cuối cùng là đưa ra đề xuất nghiên cứu có tính khả thi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sinh viên sẽ đủ khả năng đánh giá những chiến lược và phương pháp nghiên cứu để chuẩn bị đề xuất nghiên cứu có tính khả thi trong kinh doanh.

BA 2003 – Hành vi tổ chức

Học phần cung cấp kiến thức về sự ảnh hưởng của văn hóa, chính trị, quyền lực đến hành vi của những người khác trong tổ chức. Sinh viên sẽ học cách áp dụng nguyên tắc hành vi tổ chức cho từng trường hợp cụ thể trong kinh doanh.

BA 2004 – Quản trị dự án

Học phần giúp sinh viên khảo sát nhu cầu của những doanh nghiệp đang phấn đấu đạt được thành quả xuất sắc và đánh giá chính xác các yếu tố trong nhiều lĩnh vực khác nhau để đạt được kết quả tốt nhất. Học phần còn giúp sinh viên đánh giá những chủ đề liên quan đến quy trình quản lý kinh doanh tại thời điểm đó và đánh giá các nguyên tắc quản lý dự án như một phương pháp để thay đổi quy trình.

BA 2005 – Môi trường kinh doanh

Học phần cung cấp cho sinh viên kỹ năng và kiến thức sâu rộng về các nguyên tắc của quy trình ra quyết định và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo vì môi trường kinh doanh luôn thay đổi và không cố định. Sinh viên sẽ áp dụng các kỹ năng để phát triển thương hiệu cá nhân, xây dựng các mối quan hệ và quản lý kinh doanh hiệu quả.

BA 2006 – Nguyên lý quản trị

Học phần cung cấp kiến thức về cách vận hành của một tổ chức trong môi trường kinh doanh và khả năng xác định chiến lược trong môi trường đó. Sinh viên cũng học cách tìm hiểu nhu cầu của các tổ chức để sử dụng các nguồn tài nguyên, giá trị và chiến lược trong môi trường kinh doanh và cách thức thực hiện hiệu quả nhất.

BA 2007 – Nghệ thuật lãnh đạo – Lý thuyết & kỹ năng

Học phần cung cấp các phương pháp tiếp cận lý thuyết khác nhau để giải thích cho sự phức tạp của quá trình lãnh đạo. Nghệ thuật lãnh đạo được xem là cách ứng xử hoặc cách tiếp cận thông tin có trình tự hoặc cách tiếp cận các mối quan hệ. Mỗi lý thuyết lãnh đạo sẽ cung cấp cách áp dụng lý thuyết vào từng trường hợp cụ thể.

BA 2008 – Thống kê kinh doanh

Học phần này bao gồm các khái niệm thống kê và kỹ thuật tổng hợp thông tin để đưa ra quyết định trong kinh doanh, bao gồm: mô tả thống kê, xác suất, lấy mẫu phân phối, ước lượng khoảng thời gian, giả thuyết thử nghiệm và hồi quy. Học phần giúp sinh viên đạt được các kỹ năng phân tích và diễn giải số liệu thống kê của sinh viên.

BA 2009 – Quản trị quan hệ khách hàng

Học phần giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng của việc thấu hiểu khách hàng, học cách quản lý khách hàng và xây dựng mối quan hệ với khách hàng để đạt được kết quả kinh doanh xuất sắc. Học phần bao gồm cách phát triển mối quan hệ với khách hàng và cách sử dụng công nghệ để quản lý dữ liệu khách hàng như: quản lý, phân tích và tìm kiếm dữ liệu để tăng nguồn khách hàng và cải thiện hệ thống quản lý khách hàng (CRM).

LSC 2001 – Quản trị chuỗi cung ứng

Học phần giúp sinh viên hiểu được tác động của hoạt động quản trị chuỗi cung ứng đối với sự thành công và lợi nhuận của tổ chức trong môi trường đầy tính cạnh tranh, ảnh hưởng của chuỗi cung ứng tích hợp đến các hoạt động chức năng quan trọng khác của tổ chức, những thách thức lớn phải đối mặt trong việc thực hiện chiến lược và phương pháp tiếp cận quản trị chuỗi cung ứng để vượt qua những thử thách này.

LSC 2002 – Quản trị vận tải

Hiểu được vai trò và cách thức quản lý của các loại hình vận tải khác nhau trong chuỗi cung ứng và nền kinh tế. Học phần tập trung vào khả năng của người học để phát triển các kế hoạch chiến lược toàn diện, hợp lý, và chuyển chúng thành một kế hoạch hoạt động nhằm tạo ra kết quả như mong đợi cho cả nhà thầu vận tải và khách hàng.

LSC 2003 – Quản trị mua hàng & vật tư

Giới thiệu lĩnh vực quản lý vật tư và mua bán hàng hóa, các khái niệm, đặc điểm chung của nó với các lĩnh vực chức năng khác của kinh doanh và vai trò của quản lý vật tư và mua bán hàng hóa trong kinh doanh.

LSC 2004 – Kho bãi và phân phối

Học phần giúp sinh viên hiểu mối quan hệ giữa kho bãi, sự phân phối và các yếu tố khác trong chuỗi cung ứng, tập trung vào hiệu quả của kho bãi, phân phối hàng hóa và các cam kết trong dịch vụ khách hàng. Áp dụng kiến thức về các quy trình và hệ thống kho bãi cho nhiều tình huống khác nhau và thiết kế lại các hoạt động của nó để đạt được một quy trình hiệu quả hơn về chi phí. Trọng tâm của môn học này là trang bị cho người học kiến thức về hệ thống, quy trình vận hành, chi phí cơ bản và kỹ thuật đánh giá, để họ có thể đóng góp vào sự phát triển các cơ sở của riêng mình và đạt được hiệu suất cạnh tranh.

LSC 2005 – Quản trị chiến lược

Học phần giúp sinh viên nâng cao sự hiểu biết về môi trường kinh doanh và khả năng xác định ý nghĩa chiến lược của môi trường đó. Sinh viên cũng hiểu được nhu cầu của tổ chức kinh doanh, từ đó điều chỉnh nguồn lực, giá trị, chiến lược, và đưa ra các phương pháp để thực hiện điều này một cách hiệu quả.

BA 3010 – Thực tập hưởng lương (IA)

Sinh viên sẽ được thực tế học tập và học hỏi kinh nghiệm làm việc tại công ty kinh doanh hoặc công ty logistics trong 6 tháng thực tập hưởng lương.

Trong trường hợp sinh viên không thể tham gia được học phần thực tập này vì lý do bất khả kháng và ngoài tầm kiểm soát của STEi, thì sinh viên sẽ làm luận án tốt nghiệp thay cho thực tập hưởng lương.

Để được công nhận tốt nghiệp, sinh viên cần vượt qua kỳ sát hạch STEi và tham gia ít nhất 75% thời lượng học của chương trình. Sinh viên quốc tế có thị thực du học phải tham gia 90% thời lượng học của chương trình trở lên.

Dựa trên chứng nhận Specialist Diploma ngành Quản trị Kinh doanh và Logistics & Quản trị Chuỗi cung ứng do Học viện STEi cấp, sinh viên có thể đăng ký học nâng cao tại các trường Đại học liên kết với STEi.

error: Content is protected !!