fbpx

Quy trình phản hồi, khiếu nại

Học viên  /  Quy trình phản hồi, khiếu nại

Tại Học viện STEi, chúng tôi liên tục cải thiện các quy trình và thủ tục để có thể hỗ trợ sinh viên tốt hơn. Chúng tôi đánh giá cao phản hồi từ các bạn.

Phản hồi từ sinh viên luôn được STEi quan tâm hàng đầu. Sinh viên có thể tải Mẫu Phản hồi  tại đây và gửi phản hồi cho Chuyên viên Học vụ của trường hoặc gửi qua email: admin@stei.edu.sg.

Khi nhận được phản hồi từ sinh viên, Ban quản lý Học viện STEi sẽ xem xét trong thời gian sớm nhất. Các quy trình và thủ tục sẽ được sắp xếp hợp lý, thích hợp.

Phản hồi của các bạn sẽ được Học viện STEi tiếp nhận trong vòng hai (2) ngày làm việc. Chúng tôi sẽ trả lời phản hồi về khiếu nại của bạn trong vòng hai mươi mốt (21) ngày làm việc.

Trong trường hợp sinh viên và Học viện STEi không thể giải quyết vấn đề, hai bên sẽ cùng tìm đến một bên trung gian khác. Khi đó, cả học viện STEi lẫn sinh viên sẽ chuyển tranh chấp đến Trung tâm Hòa giải Singapore thông qua Trung tâm Dịch vụ Sinh viên của Hội đồng Giáo dục Tư thục (CPE). Thông tin về Chương trình Giải quyết Tranh chấp đã có trên website CPE website.

Quy trình Phản hồi và Khiếu nại của sinh viên được thể hiện trong sơ đồ bên dưới:

Xem tại đây.

error: Content is protected !!